İletişim
Ana Sayfa
Rapor Filtreleme
AFRİKA
Afrika, dünyanın en büyük ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 32.2 milyon km²lik alanı ile dünyanın %6'sını ve dünya üzerindeki kara alanlarının %24.4'ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfus yoğunluğunun %15'ini oluşturur. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiş bir kıtadır. Kıta aynı zamanda Madagaskar ve çeşitli takımadaları da bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış egemen devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur. Özellikle Batı Afrika, genel kanı olarak insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir.
 
Afrika plastik sektörüne genel olarak bakıldığında, sektör hacminin kısıtlı olduğu düşünülse de, tüm kıtanın genel olarak yok denecek kadar az plastik sektör ihracatına karşılık plastik mamul ve hammadde ithalatının son yıllardaki artış hızı dikkat çekicidir. Afrika’daki plastik işleme makineleri ithalatı ise birçok ülkede ihmal edilebilir düzeyde düşük gerçekleşmektedir. Afrika kitabında yer alan 13 ülkenin 7’sinde Türkiye, en çok plastik ithalatı yapılan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Afrika plastik hammadde ve mamul pazarının Türkiye için önemli potansiyeli olduğu görülmektedir. Afrika ülkelerinin ithal ettiği ürünler ve Türk ihracatçılarının ihraç ettiği ürünlerin birçoğunun GTİP bazında örtüştüğü görülmekte ve Türkiye’deki plastik üreticilerinin, bu ülke tarafından talep edilen plastik hammadde ve mamullerin önemli bir bölümünü rekabetçi olarak ihraç edebileceği gözlenmektedir. Bu bağlamda, Türk plastik sektörünün, bu ülkelere ihracat yapan diğer sektörlere kıyasla daha yüksek bir potansiyeli olduğu söylenebilir. Afrika ülkelerindeki düşük milli gelir ve refah seviyesi düşünüldüğünde, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin Afrika plastik pazarına giderek daha da hakim olması normal karşılanmalıdır. Türk plastik sanayicilerinin doğru strateji, hammadde ve mamul ihracatında birim fiyatı ve katma değeri daha da yükseltecek bir politika izlemeleri, Afrika ülkelerinin genelinin düşük katma değerli mamul taleplerinin daha fazla olduğu dikkate alınarak Çin ile rekabet edilecek bir fiyat - kalite stratejisi geliştirmeleri gerekmektedir.
Başkan'ın
Mesajı
Kullanım
Kılavuzu
Gümrük
Vergileri, STA
Görüşleriniz
Kaynakça
© 2014 Dünya Plastik Atlası. Tüm hakları saklıdır. Kopyalama yapılamaz !