İletişim
Ana Sayfa
Rapor Filtreleme
Başkan'ın Mesajı

30’dan fazla sektöre girdi sağlayarak değer zinciri içerisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan Türkiye plastik sektörü, 2019 verilere göre 10 milyon tonluk üretimiyle Avrupa’da 2. Dünya’da ise 7. sırada yer almakta ve yaklaşık 35 milyar dolarlık katma değer yaratmaktadır. 300 bini aşan istihdamı ile ülkemiz ekonomisi için lokomotif olan sektörümüzün kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesi adına ihracat pazarlarını zenginleştirmesi gerekmektedir. Bu zenginliğe giden yolda ise rekabet gücünü ve ürün çeşitliliğini arttırmayı sağlayacak uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak, sektörün sürdürülebilir bir gelişim stratejileri oluşturabilmesi ve küresel ölçekteki rekabet gücünü değerlendirilmesi adına ihracat pazarları hakkında yetkili bir kaynaktan doğru bilgilere ulaşabilmesi esastır. Bu sebeple de atlasta paylaştığımız verilerin ışığında, ihracatçılarımızın karar alma süreçlerinde yanlış ürünlerle yanlış pazarlara yönelme ihtimalini ortadan kaldırarak ellerindeki fırsatları daha sağlıklı değerlendirmelerini sağlayacağını düşünmekteyiz.

Dünya Plastik Atlası, “Birleşmiş Milletler Coğrafi Sınıflandırması” esas alınmak suretiyle 16 bölge altında toplanmış ve bu kapsamda dünya 6 farklı coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Atlasın ilk cildi olan Afrika kıtasında 13 ülke yer alırken, Amerika’da 18, Orta ve Batı Asya’da 13, Doğu ve Güneydoğu Asya, Okyanusya’da 16, Doğu ve Batı Avrupa’da 16 ve Kuzey ve Güney Avrupa’da 19 ülke olmak üzere toplamda 95 ülke incelemeye alındı. 

Dünya Plastik Atlası, mevcut verileri izlediği yöntem ve analizlerle yalnızca Türk plastik sektörü için değil iş birliği içinde olduğu diğer tüm sektörler için de yol gösterici kılmaktadır. Hammadde, mamul ve makine sektörleri için önemli pazarlar başta olmak üzere sektör hacmimizin kısıtlı olduğu yerleri de mercek altına alan atlas, bütünleyici bir bakış açısıyla mevcut durumu ortaya koymanın yanı sıra plastik ihracatçılarına pazarların potansiyellerine dair değerlendirmeler sunması sebebiyle büyük önem arz etmektedir. Atlasta yer alan bilgilerin doğru analizi ile birlikte de Türk plastik sanayicilerinin ihracatta doğru stratejiler belirlemeleri ve piyasaya katma değeri daha yüksek ürünler sunmaları mümkün hale gelecektir. Ülkeler özelinde yapılan tüm bu analizler, sektör mensuplarımıza küresel fırsatları tanıtmanın ötesinde mevcut potansiyeli nasıl kullanabileceği ile ilgili kritik ipuçları vererek değerli bir kaynak vazifesi görmektedir. Böylece, İKMİB’in destekleriyle hazırlanmış olan bu atlas, sunmuş olduğu tüm ihracat, ithalat ve pazar payı verileri ile fiyat kalite ekseninde bir tablo ortaya koyarak ülkemiz ihracatçılarının nerelerde rekabetçi olup, hangi pazarlarda yayılma potansiyellerine sahip olabileceği ile ilgili tüm avantajları ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmanın içinde barındırdığı tüm kilit bilgilerin ehemmiyetine dayanarak Dünya Plastik Atlası’nın sektörümüz için yol gösterici bir rehber olmasını ümit ediyor, Türk plastik sektörü özelinde ortaya çıkan bu veri ve analizleri sektörümüz ve kamuoyuyla paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. 
 
 
Saygılarımla,
 
Selçuk Gülsün
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
 
Başkan'ın
Mesajı
Kullanım
Kılavuzu
Gümrük
Vergileri, STA
Görüşleriniz
Kaynakça
© 2014 Dünya Plastik Atlası. Tüm hakları saklıdır. Kopyalama yapılamaz !