İletişim
Ana Sayfa
Rapor Filtreleme
Başkan'ın Mesajı

Küresel kriz ve sonrasında oluşan ekonomik görünüm, dünya ticaretinden pay almak isteyen sektörler için rekabet baskısının artarak devam edeceğini bir kez daha vurgulamış oldu. Bir başka ortaya çıkan sonuç da sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için ülkelerin ihracat pazarlarını zenginleştirmesi gerektiğiydi. Ülke ekonomisini küresel ölçekte bölgesel olumsuzluklardan en az etkileyecek bir pazar çeşitlemesinin katma değeri yüksek bir ihracat kompozisyonu kadar önemli olduğu da yine bu dönemde bir kez daha doğrulandı. Sonuç olarak, “Hangi sektörlerde küresel bir aktör olarak rekabetçiyim?” ve “Hangi yeni pazarlara açılıp küresel fırsatları yakalayabilirim?”  sorularının cevapları daha da önem kazandı.
 
Kuşkusuz, ihracat hacmi, istihdam kapasitesi ve stratejik önemi göze alındığında plastik sektörünü yukarıda çizilen resmin ortasında düşünmek gerekir. Türkiye’nin değer zinciri içindeki konumu dikkate alındığında plastik sektörü, gerçekleştirdiği ihracatın ve istihdam ettiği çalışan sayısının da ötesinde bir öneme sahiptir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen iki sorunun plastik sektöründeki karşılığı sadece plastik sektörünü ve onun girdi sağladığı iş kollarını değil, ekonominin tamamını etkileyecek bir güce sahiptir.
 
Plastik Sanayiciler Derneği, PAGDER olarak, bu argümanlardan yola çıkarak plastik sektörüne küresel fırsatları ve yeni ticaret rotalarını sunmak amacıyla Dünya Plastik Atlası’nı hazırladı. Dünya Plastik Atlası “Birleşmiş Milletler Coğrafi Sınıflandırması” esas alınmak suretiyle 16 bölge altında toplanmış ve bu kapsamda dünya 6 farklı coğrafi bölgeye ayıldı. İlk cildi olan Afrika kitabında 13, 2. cildi Amerika kitabında 18, 3. cildi Orta ve Batı Asya kitabında 13, 4.cildi Doğu ve Güneydoğu Asya, Okyanusya kitabında 16, 5. kitabı Doğu ve Batı Avrupa kitabında 17 ve 6. kitabı Kuzey ve Güney Avrupa kitabında 19 olmak üzere toplamda 97 ülke incelemeye alındı. Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni; plastik mamul, hammadde ya da plastik işleme makinesi sektörlerinin herhangi birinde 2011 yılı itibari ile yıllık 100 milyon doların üzerinde ithalat yapmış olmalarıdır. Çalışma kapsamında incelenecek 97 ülke; dünya plastik hammadde ithalatının %97’sini, plastik mamul madde ithalatının %98’ini, dünya plastik işleme makinesi ithalatının ise %97’sini gerçekleştirmişlerdir.
 
İzlediği yöntem, kullandığı veri ve analizler açısından plastik sektörüyle kısıtlı kalmayıp diğer sektörler için de yol gösterici olacağını düşündüğümüz bu atlas, başta plastik mamul üreticileri olmak üzere, hammadde ve makine sektörü için dünyadaki önemli pazarları mercek altına aldı. Bu çerçevede, atlasın her bir fasikülünde, ilgili bölgenin plastik ithalat talebinin neredeyse tamamını karşılayan ülkeler seçilerek, bu pazarların plastik mamul, hammadde ve makine açısından mevcut durumları ve potansiyelleri belirlendi.
 
Bütünleyici bir bakış açısıyla analiz, ilk olarak Türkiye’nin bu pazarlara yaptığı toplam ihracat, plastik sektörünün bu toplam içindeki payı ve son dönemlerdeki ithalat talep büyümesi ülke bazında incelenmektedir. Her bir ülke dünya ticaret verilerinden elde edilen istatistikler ve rasyolar yardımıyla yorumlanmaktadır.
 
Genel bilgiler ve analizden sonra, atlasta yer alan ülkelerin plastik ithalatı, Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracat, pazarın ve ihracatın büyüme oranı, alt sektör kırınımlarına inilerek incelenmektedir. GTİP sınıflandırması baz alınarak yapılan bu analizde Türkiye’nin alt sektör bazında yaptığı ihracatın birim fiyatı ve söz konusu ülkenin bu alt sektörde yaptığı ithalatın birim fiyatları dış ticaret alanında detaylı bir analize imkan veren BACI veri seti kullanılarak karşılaştırılmış, plastik ihracatçısına fiyat-kalite ekseninde bir resim sunulmuştur.
 
Daha sonra, mamul, hammadde ve makine üreticisinin sektörün hangi alt kırınımlarında rekabetçi olabileceği, bu spesifik sektörlerde rekabet edecekleri ülkelerin kimler olduğu ve ihracat yapılan pazara yayılma potansiyeli dış ticaret analizleriyle incelenmektedir. 
Atlasın sonunda da Türkiye’de ilk defa bu çalışmada kullanılan bir filtreleme yöntemiyle, Türkiye’deki plastik ihracatçılarının belirlenen pazarların özellikleri (büyüme potansiyeli, rekabet edilen ülkelerin fiyat stratejileri vb.) dikkate alınarak hangi alt sektörlerde rekabetçi olacağı ve ihracat yapması gerektiği yorumlarla beraber sunulmaktadır. 
 
Kısaca, plastik sektör atlası, ihracatçıya sadece küresel fırsatları tanıtmakla kalmayıp bu fırsatları nasıl değerlendirebileceği, oluşturabileceği ihracat stratejileri hakkında da önemli ipuçları sağlamaktadır.
Bu çalışmanın, Türkiye’nin hedeflediği sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümede kilit sektörlerinden biri olan plastik sektörü için yol gösterici bir kaynak olacağını umuyor, bu sektör özelinde ortaya çıkan küresel fırsatları ve analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktan büyük sevinç duyuyoruz.
 
Saygılarımla,
 
Hüseyin Semerci
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
 
Başkan'ın
Mesajı
Kullanım
Kılavuzu
Gümrük
Vergileri, STA
Görüşleriniz
Kaynakça
© 2014 Dünya Plastik Atlası. Tüm hakları saklıdır. Kopyalama yapılamaz !